Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Η υποστήριξη στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες είναι το σημαντικότερο σημείο. Μπορείς να πάρεις όποιο σύστημα θέλεις ακόμα και το τελειότερο, εάν αυτό υπάρχει, αλλά χωρίς την υποστήριξη δεν θα μπορέσεις ποτέ να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχεις πρόβλημα. Είναι το κλειδί της εφαρμογής ενός συστήματος παραγωγικά.

Καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος σε εξοπλισμό και λογισμικό. Κατά την μεταβατική περίοδο όπου ακόμα δεν είναι γνωστά όλα τα επιμέρους σημεία του νέου συστήματος ή δεν έχουν γίνει κτήμα από τους χρήστες, η παρέμβαση των ανθρώπων της υποστήριξης είναι ουσιαστική. Ελέγχουν τα νέα συστήματα για την ορθή τους λειτουργία, την συνάφεια με τον αρχικό σχεδιασμό. Δίνουν την πληροφορία, εάν αυτό χρειάζεται για τον επανασχεδιασμό διαδικασιών. Τροφοδοτούν την παραγωγή των εφαρμογών με σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών. Βοηθούν στην διαδικασία σχεδιασμού σεναρίων εκπαίδευσης με στόχο την γρηγορότερη εφαρμογή του νέου συστήματος.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας εφαρμόσαμε το σύστημα της ηλεκτρονικής υποστήριξης, δημιουργώντας ένα intranet δίκτυο στο οποίο δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αδιάκριτα μάτια. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την δυνατότητα να επεμβαίνουμε πολύ άμεσα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει στον πελάτη-φορέα, δίνοντας σωτήριες λύσεις τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτό παρουσιάζεται. Μπορούμε ακόμα με αυτό τον τρόπο να στέλνουμε πληροφορίες και ενημερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό στους χρήστες του συστήματος άμεσα.

Επειδή ακριβώς η εφαρμογή ενός νέου συστήματος δεν είναι απλή διαδικασία, η εταιρία μας προσπαθεί να μην υπάρξει πρόβλημα δυσλειτουργίας στον πελάτη.

Η λειτουργία ενός μέσου πληροφορικής έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και προδιαγραφές. Τι γίνεται όμως όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά ή δεν ξέρουμε πως θα πρέπει να τα λειτουργήσουμε για να εκμεταλλευτούμε  όλες τους τις δυνατότητες:;

Για να καλυφθούν τα παραπάνω, η εταιρία μας έχει οργανώσει το κομμάτι της υποστήριξης σε δύο βασικές κατευθύνσεις.
1. Την SingleSupport και
2. Την MultiSupport

Η πρώτη ασχολείται με την υποστήριξη της εφαρμογής ενός νέου πληροφοριακού συστήματος παραγωγικά.  Απευθύνεται σε πελάτες που έχουν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και θέλουν να έχουν ένα συμβόλαιο υποστήριξης ή μια εταιρία υποστήριξης για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος.

Η δεύτερη καλύπτει την υποστήριξη οποιουδήποτε προβλήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Απευθύνεται  από μικρές εγκαταστάσεις και μεμονωμένους χρήστες, έως μεγάλες εγκαταστάσεις με σύνδεση με πλήθος τρίτων συστημάτων,  όπου μπορεί να τους υποστηρίξει για απλά ή σύνθετα προβλήματα. Από το πώς λειτουργεί ένας Υπολογιστής, πως κάνουμε αντιγραφή ενός αρχείου, μέχρι προβλήματα ανάκτησης δεδομένων. Συνήθως δεν συμβαδίζει με συμβόλαιο, αλλά κατά κύριο λόγο, χωρίς να είναι κανόνας, καλύπτεται είτε με προαγορά ωρών υποστήριξης , είτε με υποστήριξη ανά κλήση.

Για να απαντήσουμε όμως στο ερώτημα που θέσαμε παραπάνω, θα πρέπει να πούμε ότι την λύση έρχεται να δώσει η SingleSupport υπηρεσία της LEFTSOSPC. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα χρήσης μέσων, μηχανημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ανάλογα με το πρόβλημα που έχετε αναλαμβάνει και ο αντίστοιχος εξειδικευμένος συνεργάτης της LEFTSOSPC.
Εάν το πρόβλημα προέρχεται από κάποιο μηχάνημα αναλαμβάνουμε την άμεση επίλυση του ακόμα και στο χώρο σας. Στην περίπτωση που αυτό δεν λύνεται επί τόπου και χρειάζεται η επισκευή του σε εργαστήριο, υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργικότητα σας. 

Ενοήτε δε ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης δεν περιορίζονται μόνο στις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα ΄που προωθεί η εταιρία μας, αλλά καλύπτουν το σύνολο του χώρου Πληροφορικής και Τηλεπικοιωννιών.

Τα δε αντικείμενα των υπηρεσιών υποστήριξης είναι:

Είδος Περιγραφή
Ενδιαφέρον
Λογισμικό Επίλυση αποριών, Επανεκπαίδευση προσωπικού, αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού, πρόσθεση λειτουργιών λογισμικού, κ.ά.
Εξοπλισμός Έλεγχος καθαρισμός Η/Υ Αναβάθμιση Η/Υ Εγκατάσταση Server, Εγκατάσταση Μηχανημάτων, Εκτυπωτές, Περιφερειακά, κ.ά.
Internet Υπηρεσίες Διαδικτύου:
Υπηρεσίες Αφαίρεση Virus spyware κ.λ.π., Εγκατάσταση ADSL, Εφαρμογών, Δημιουργία Δικτύου (Δημιουργία χρηστών, δικαιωμάτων κ.λ.π.), κ.ά.
Ειδικά Θέματα

Εισαγωγή δεδομένων (Data Entry), Ανάκτηση δεδομένων , Εγγραφή CD-DVD

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τρόποι υποστήριξης από την εταιρία μας είναι:
Επίσκεψη στο Χώρο σας On Line support Τηλεφωνική Υποστήριξη

Προτάσεις