Εφαρμογές Λογισμικού.

Κατηγορία Λογισμικού Περιγραφή
Ενδιαφέρον
Υγείας

Καλύπτεται όλο το φάσμα των χώρων Υγείας. Από τον απλό ιδιωτικό Ιατρείο έως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μεγάλου Νοσοκομείου.  Έτσι αντιμετωπίζεται ένα ευρύτατο φάσμα των σύγχρονων αναγκών υγείας. Η ανάπτυξη των συστημάτων έχει βασιστεί στις πρωτογενείς ανάγκες των ελληνικών χώρων, Ιατρείο, Διαγνωστικό Κέντρο, Κλινική, Νοσοκομείο, με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πλήρως τις ιδιαιτερότητες και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους. ...

Κάθετων Αγορών
Η 24χρονη διαδρομή μας στο χώρο αυτό συνοδευόμενη από την εμπειρία που αποκτήσαμε, μας επιτρέπει να προτείνουμε λύσεις για την αναδιοργάνωση φορέων και εταιριών, στα πλαίσια της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Έτσι αναπτύσσουμε εφαρμογές που καλύπτουν πολύ ειδικά θέματα, όπως ειδικές διαχειρίσεις, συστήματα υποστήριξης της επικοινωνίας και γενικότερα ERP συστήματα. ...
Λειτουργικά
Το λειτουργικό σύστημα είναι ο κανόνας επικοινωνίας του Υπολογιστή με τον χρήστη. Η εταιρία μας καλύπτει όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα...
Αυτοματισμού Γραφείου

Εφαρμογές όπως επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων κ.λ.π....

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό στάδιο ώστε να αναπτυχθεί η υποδομή στους χρήστες του νέου Πληροφοριακού συστήματος. Εάν δεν έχει επιτυχία τότε το σύνολο του συστήματος δεν θα έχει γρήγορα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. ...
Ξέρετε ότι Προτεινόμενη Λύση Τρέχουσα Προσφορά

Προσφορές

Λογισμικό Ιατρείου
Ειδικό Λογισμικό
Αυτοματισμού Γραφείου