Εφαρμογές Λογισμικού για τον Χώρο της Υγείας.

Είδος Περιγραφή
Τιμή
Εγγύηση
Ενδιαφέρον
Διαχείριση Αιτημάτων
Διαχείριση αιτημάτων συναλλασσόμενων με τον φορέα – επιχείρηση με καταγραφή των ενεργειών...
call
Διαχειρίσεις αντιεκιμένων

Ειδικές διαχειρίσεις αντικειμένων με τα οποία έχει άμεση σχέση ο φορέας - επιχείρηση...

call
Βάρδιες προσωπικού

Διαχείριση βαρδιών προσωπικού...

call
Ξέρετε ότι Προτεινόμενη Λύση Τρέχουσα Προσφορά

Προσφορές

Λογισμικό Ιατρείου
Ειδικό Λογισμικό
Αυτοματισμού Γραφείου