Εφαρμογές Λογισμικού για τον Χώρο της Υγείας.

Είδος Περιγραφή
Τιμή
Εγγύηση
Ενδιαφέρον
Αρχείο Ασθενών Διαχείριση Ιδιωτικού Ιατρείου με καρτέλα Ασθενή, Ιστορικό &...
50,00€
Καρτέλα Ασθενή Διαχείριση Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή Κινικής, Ιστορικό &...
call
Εργαστηριακό Διαχείριση Εργαστηρίου ...
call
Διαχείριση Νοσκομείου Είναι το ολοκληρωμένο νοσοκομειακό πακέτο που περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου και συνεργάζεται με συστήματα διαχείρισης του εργαστηριακού τομέα....
Ανάλογα με την εγκατάστση
Εφημερίες ιατρών

Προϋπολογισμός, υλοποίηση, Απολογισμός των εφημεριών των ιατρών με βάση τον τύπο εφημερίας και το κόστος των εφημεριών προς τον φορέα

call
Βάρδιες προσωπικού

Διαχείριση βαρδιών Νοσηλευτικού και Λοιπού προσωπικού

call
Ξέρετε ότι Προτεινόμενη Λύση Τρέχουσα Προσφορά

Προσφορές

Λογισμικό Ιατρείου
Ειδικό Λογισμικό
Αυτοματισμού Γραφείου